Reiki

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui.
 
Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí. (zdroj Wikipedie)
 
Reiki působí na tělesné, duševní a mentální úrovni.
 
Rei – v překladu znamená vesmírný, životadárný, Ki – znamená energii.
 
S reiki se můžeme naučit hodně o cestě léčení a o smyslu nemoci, neboť žádná nemoc ani bolest do Vašeho života nepřichází náhodou!
 
Reiki není naše osobní síla ani schopnost, je to vesmírná energie, která podporuje léčebný proces a aktivuje samoléčebný mechanismus člověka. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci, navozuje pocit harmonie a též zlepšuje mimosmyslové vnímání.
 
Reiki energii může přijímat každý, ale předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki Mistra. Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní.